Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/33/d413154896/htdocs/phouse/wp-includes/plugin.php on line 601
Avís legal
Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/33/d413154896/htdocs/phouse/wp-includes/plugin.php on line 601

Avís legal

Text Legal Condicions d’ús i política de privacitat

Aquesta pàgina web i el nom de domini www.panelhousebcn.com són titularitat de PANEL HOUSE BCN, S.L.. En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 dejuliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives del titular:

PANEL HOUSE BCN, S.L.

Avinguda Eduard Corbella, 90 1er 1ª

08440 Cardedeu

Tfon. 938 712 232

E-mail: info@panelhousebcn.com

El fet d’accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

1. Finalitat de la web. La web panelhousebcn.com té per finalitat oferir informacions diverses sobre la activitat de la empresa PANEL HOUSE BCN, S.L. i els seus serveis.

2. Propietat intel·lectual. Els drets de propietat intel·lectual de la web panelhousebcn.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de PANEL HOUSE BCN, S.L., a qui en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de PANEL HOUSE BCN, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
L’usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web, atorga expressament sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de PANEL HOUSE BCN, S.L. perquè pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l’usuari pel lloc web.

3. Condicions generals. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web panelhousebcn.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc web n’implica l’acceptació sense reserves.

4. Permisos. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

1) Que sigui compatible amb els objectius de la web.

2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d’obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat.

Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.

5. Accés a la web. Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat  exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se  d’aquest accés o ús de la informació. PANEL HOUSE BCN, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s’hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. El titular de la web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

6. Enllaços a d’altres webs. El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina panelhousebcn.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

7. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular de la web posa a disposició de l’usuari formularis a través dels quals pot fer arribar comentaris, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d’informació. L’usuari consenteix expressament i autoritza a PANEL HOUSE BCN, S.L. el tractament  automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari i correu electrònic, per a:

– La gestió del contingut, informació i/o dades relatives als perfils de cadascun dels usuaris, com també respecte al contingut, informació i/o dades generades en interactuar l’usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions.

– Enviament d’informació sobre els serveis de PANEL HOUSE BCN, S.L. que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per email o per qualsevol altre mitjà. L’usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s’escau, restin incorporades als fitxers de PANEL HOUSE BCN, S.L., degudament notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients o possibles clients.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n’és el titular. PANEL HOUSE BCN, S.L. guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l’alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats.

De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari n’implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant PANEL HOUSE BCN, S.L., Avinguda Eduard Corbella, 90 1er 1ª/2ª, 08440 Cardedeu, o per email a info@panelhousebcn.com. PANEL HOUSE BCN, S.L. no fa servir tècniques de «spamming» i tractarà només les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats a la web.

8. Enllaços d’hipertext. Pel que fa als enllaços que es facin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços, quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, especialment, no es puguin mantenir els «frames» de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.

9. Modificacions de la web. PANEL HOUSE BCN, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació.

10. Responsabilitats. PANEL HOUSE BCN, S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions. PANEL HOUSE BCN, S.L. es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. PANEL HOUSE BCN, S.L. té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria. PANEL HOUSE BCN, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la web PANEL HOUSE BCN, S.L. no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats. L’usuari es compromet a utilitzar la web de PANEL HOUSE BCN, S.L. conforme a l’establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús, i es compromet igualment a utilitzar el blog de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, i de conformitat amb l’ordre públic i els bons costums. La possibilitat oberta a l’usuari de deixar comentaris a les diferents entrades de blog suposa l’acceptació d’unes regles mínimes d’educació, respecte a l’ordre públic i als bons costums, a les normes legals vigents aplicables, i al sentit comú. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions:

(a) No s’admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamaciones, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes respecte a alguns participants o usuaris, o a qualsevol persona o institució.

(b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs.

(c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals, com ara la pornografia infantil, terrorisme, curses il·legals, etc., o incitin a la violència en general.

(d) Els continguts que s’enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s’eliminaran. En emplenar el formulari per deixar un comentari, l’usuari declara que cap dels materials audiovisuals, gràfics, comentaris, històries, notícies, etc., que s’hi pugin, exposin, publiquin i distribueixin no infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent-hi els drets d’autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d’igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal. En cap cas PANEL HOUSE BCN, S.L. serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús errat o indegut respecte a tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l’usuari del blog.

L’usuari assumirà totes les despeses, indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l’incompliment de normes legals i d’aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús. En tot cas, PANEL HOUSE BCN, S.L. col·laborarà tant com calgui amb les autoritats judicials, si fos el cas, per aturar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra PANEL HOUSE BCN, S.L. o qualsevol tercer, i per identificar els usuaris que actuïn de forma contrària a la norma legal i a aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús. PANEL HOUSE BCN, S.L. podrà monitorizar els continguts que els usuaris pugin als seus portals, blogs o webs amb la finalitat de servir de filtre a actes il·legals o de mala fe, sense que això suposi que PANEL HOUSE BCN, S.L. sigui responsable dels continguts pujats a la seva web pels usuaris. Aquesta mesura simplement és preventiva i de col·laboració amb l’administració judicial, amb el benentès que, encara que estigui col·laborant, es poden escapar continguts contraris a la legalitat i a la bona fe per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables dels continguts que publiquin a la web de PANEL HOUSE BCN, S.L.

11. Cookies. La web de PANEL HOUSE BCN, S.L. utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer-ne la freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides. També facilitaran eventualment la visualització d’elements de publicitat en funció de criteris predefinits per PANEL HOUSE BCN, S.L., que podran activar-se per cookies servides per tal  entitat o per tercers que prestin aquests serveis per compte de PANEL HOUSE BCN, S.L.. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de  la corresponent opció al seu programa navegador.

12. Fur aplicable. L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Granollers. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s’inclouran de forma destacada a la web.